รายชื่อบริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem)

รายชื่อบริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) ที่ปรากฏด้านล่างนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 
21 มกราคม 2565


1        บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด
2        บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด
3        บริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด
4        บริษัท แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ จำกัด
5        บริษัท เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป จำกัด
6        บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด
7        บริษัท แรบบิท แคช จำกัด
8        บริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด 
9        บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

List of companies under Rabbit’s Data Ecosystem set out below updated as of 21 January 2022


1        Bangkok Smartcard System Company Limited
2        BSS Holdings Company Limited
3        Rabbit Care Co., Ltd.
4        Rabbit Care Broker Co., Ltd.
5        ASK Direct Group Co., Ltd.
6        Rabbit Rewards Co., Ltd.
7        Rabbit Cash Company Limited
8        Fanslink Communication Company Limited
9        Advance Life Assurance Public Company Limited