Cookies Policy

นโยบายคุกกี้
บริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการนี้ บริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ต่อไปเรียกว่า “บริษัทฯ”หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างการใช้งานผ่านทางช่องทางของเรา ข้อมูลของคุณจะถูกแบ่งปันสู่บริษัทเพื่อที่จะช่วยให้เราและ ธุรกิจของเราเข้าถึงและนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดตามความต้องการของคุณ

บริษัทใช้คุ้กกี้และเทคโนโลนีที่คล้ายคลึงกันสำหรับจัดเก็บข้อมูล ใช้และหรือเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของเราซึ่งจะอธิบายภายใต้นโยบายคุกกี้นี้ (ต่อไปเรีกยว่า “นโยบายคุกกี้”) ใช้กับเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ และช่องทางอื่นนอกจากนี้เพื่อรวบรวมของส่วนตัวของคุณ

นโยบายคุกกี้ของเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนและหรือปรับปรุงได้  โดยเราจะให้จัดให้มีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมกรณีมีการเปลี่ยนแปลงและหรือ ปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ นโยบายฉบับล่าสุดจะถูกประกาศอยู่บนสุดของนโยบายคุกกี้ เราขอเชิญชวนให้คุณอ่านนโยบายคุกกี้นี้อย่างละเอียดและ ตรวจสอบนโยบายสำหรับการเปลี่ยนแปลงและหรือการปรับปรุง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตามนโยบายนี้

 

 

 1. คุกกี้คืออะไร และทำไมบริษัทเราใช้คุกกี้

คุกกี้เป็นส่วนเล็กๆ ของข้อมูลหรือข้อความซึ่งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์และใช้ในการจัดเก็บและติดตามกิจกรรมการใช้งานในเว็บไซต์ วิเคราะห์แนวโน้มตามวัตถุประสงค์ของการบริหารเว็บไซต์ ติดตามกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้ หรือรวบรวมการข้อมูลการติดตั้งของผู้ใช้งาน ส่วนหนึ่งของคุกกี้มีความจำเป็นเพื่อเราจะสามารถใช้ในการสนับสนุนการทำงานปกติของเว็บไซต์ คุกกี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงกิจกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถพัฒนาประสบการณ์การใช้งาน และพัฒนาเนื้อหาเพื่อสนองต่อความต้องการของคุณที่มีต่อเว็บไซต์ของเราได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คุกกี้ยังสามารถจดจำรหัสผู้ใช้งานและ ภาษาในการติดตั้งได้อีกด้วย

 1. ชนิดของคุกกี้ที่บริษัทใช้

เราใช้งานคุกกี้ของเราและของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1.    คุณสามารถควบคุมคุกกี้ได้อย่างไร
  ส่วนใหญ่โปรแกรมเบราว์เซอร์จะอนุญาตให้คุณสามารถเลือกว่าอนุญาตให้คุกกี้ทำงานหรือไม่ หากคุณปฏิเสธ ลบหรือปิดกั้นคุกกี้มันอาจะส่งผลให้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานของคุณได้ ปราศจากคุกกี้คุณอาจจะไม่สามารถเข้าใช้งานการทำงานหรือรูปแบบบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ได้ หรือการใช้งานบางประเภทอาจจะมีข้อจำกัด หากคุณไม่ปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราระบบจะใช้คุกกี้ตามที่คำอธิบายข้างต้น หากคุณต้องการลบคุกกี้ หรือเปลี่ยนแปลงความต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการติดตั้งผ่านโปรแกรมเบราว์เซอร์ของคุณได้

 2.    ช่องทางสำหรับติดต่อเรา
  หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเรา กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่รักษาข้อมูลได้ที่
  บริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
  968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 35 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
  อีเมล: dpo@fanslink.co.th 
  โทรศัพท์ : 02-2368755
  นโยบายคุกกี้ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 

COOKIE POLICY


Fanslink Communication Co., Ltd.

Apart from customers’ privacy policy, Fanslink Communication Co., Ltd. (the “Company”, “we”, “us”, or “our”) recognizes the importance of the protection of your personal data during your interaction with us through online channels. Your personal data which are shared to our Company helps us and our business alliances provide services and offer the best experience to you as you desire.

We use cookies and similar technology for the collection, use and/or discloser of data as part of our business operation as described under this cookie policy of the Company (“Cookie Policy”), which shall be applicable to websites, mobile applications, social networking sites, online communication channels, and other means that we use for the collection of your personal data.

From time to time, we may change and/or update this Cookie Policy. We will provide additional notice of significant changes and/or updates. We will post the date of our Cookie Policy which was last updated at the top of the Cookie Policy. We encourage you to read this Cookie Policy carefully and to regularly check Cookie Policy to review any changes and/or updates we might take in accordance with the terms of this Cookie Policy.

 1. WHAT COOKIES ARE AND WHY THE COMPANY USES COOKIES

Cookies are small pieces of data or text which are placed on your computer when you are browsing a website and used for collecting and tracking your activity on website, analysing trends for the purpose of our website administration, tracking user’s browsing activity, or saving user’s setting. Some of the cookies are essential since they help maintaining normal function of the website. Other cookies also help us to understand your activity on website more so that we could improve your browsing experience, and update content to serve your needs for more comfortable experience on website. Cookies could safely remember your username and language setting as well.

 1. WHICH TYPE OF COOKIES THE COMPANY IS USING

We use our cookies and third-party cookies for different purposes per the details below.

 1. HOW YOU CAN CONTROL COOKIES

Most of internet browsers allow you to choose whether to accept cookies. If you reject, delete or block cookies, it may affect your user experience. Without cookies, you may not be able to partially or entirely use features or functions of the website, or the use of some functions may be limited. If you do not set your browser to reject cookies, the system will use cookies as explained above when you visit our website. If you wish to delete cookies, or change your mind, you could change your setting on your browser.

 

 1. OUR CONTACT DETAILS

If there are any queries about our use of cookies, please contact our Data Protection Officer (DPO) at:

Fanslink Communication Co., Ltd.

968 U Chu Liang Building, 35th Floor, Rama IV Road,
Silom, Bangrak, Bangkok 10500

Email:  dpo@fanslink.co.th

Tel: 02-2368755

This Cookie Policy shall become effective as from 1st June 2022.